Visjon og verdier

Stolte ansatte. Anbefalt av kunden. Visjonen er like relevant internt som eksternt og en forutsetning for at vi skal nå våre mål.

Stolte ansatte er vår beste garanti for markedsledende leveranser. Stolte ansatte er fornøyde ansatte og fornøyde ansatte sikrer kvalitet, stabilitet, humør og motivasjon til kontinuerlig utvikling og streben etter å bli bedre. Med stolte ansatte velger vi blant de beste.

Det å være anbefalt av våre kunder, samarbeidspartnere og eiere forteller alt om kvaliteten på våre leveranser. Når vi blir anbefalt av andre har vi nådd samtlige av våre forretningsmessige mål.

Ordene stolt og anbefalt er gjensidig avhengig av hverandre og relevant for samtlige av våre interessenter, enten man er kunde, samarbeidspartner, eier eller ansatt.

 Vi har valgt disse verdiene som skal hjelpe til med å understøtte visjonen vår:

 
Tilgjengelighet og respons

  • vi forstår dynamikken i markedet, er synlig og tilgjengelig
  • vi tilfredsstiller kravet til rask respons
  • vi stiller krav til systemer, arbeidsprosesser, kunnskap, ferdigheter og holdninger


Aktiv og løsningsorientert

  • vi er bevisst behovet for høy aktivitet; vi får ting til å skje
  • vi er grunnleggende positive og forretningsorienterte
  • vi stiller store krav til vår egen kompetanse


Ordentlig

  • vi viser respekt, fremstår som profesjonell og etterrettelig
  • vi viser respekt for den enkelte
  • vi legger til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø