Behandling av personopplysninger

Her kan du administrere vår behandling av dine personopplysninger. Trykk ønsket valg under og send inn til oss.

Samtykke til elektronisk markedsføring

For å kunne gi råd og tilbud tilpasset deg i digitale kanaler, ber vi om ditt samtykke til elektronisk markedsføring. Dette betyr ikke at vi kontakter deg oftere, men at vi vil være mer relevante for deg. Du kan når som helst endre ditt samtykke via selskapets nettsider. Samtykket innebærer at du kan få råd og tilbud i digitale kanaler om alle typer produkter som leveres av oss eller våre eierbanker. Eksempler på digitale kanaler kan være e-post, appene våre som du bruker, nettbanken, mobilbanken eller sms. Mer informasjon om dette finner du på selskapets nettsider under personvern.

_____________________________________________________________________

Samtykke til deling av kunde-opplysninger i SpareBank 1 og tilpasset kundeoppfølging

For å kunne tilpasse våre råd og tilbud best mulig, ønsker SpareBank 1 Finans å dele og benytte de opplysningene vi har om deg. Opplysningene dine kan bli lagret i et kunderegister for SpareBank 1 Finans, men vil ikke gis til andre. Dette trenger vi ditt samtykke til. Du kan når som helst endre ditt samtykke via selskapets nettsider. Samtykket omfatter deling og bruk av alle opplysninger SpareBank 1 Finans har tilgjengelig om deg, med unntak av helseopplysninger og andre særlige kategorier personopplysninger. Deling av opplysninger skjer både mellom selskapet og eierbanken(e). En oversikt over eierbanken(e) finner du på selskapets hjemmesider. Formålet med å dele dine kundeopplysninger er for å kunne gi deg råd og tilbud på tvers av produktkategorier vi tilbyr, som for eksempel sparing, lån, betalingsformidling og forsikring. Samtykket omfatter utveksling av tilgjengelig informasjon om deg. Dette inkluderer både dybdeopplysninger som eksempelvis transaksjons- og beholdningsopplysninger, og opplysninger om hvordan du benytter SpareBank 1 Finans sine tjenester, eksempelvis apper, nettbank/ mobilbank og våre nettsider. Vi bruker personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Med personprofil menes at vi kombinerer opplysninger om deg, og ut i fra disse knytter visse antakelser om din atferd, evner, preferanser eller behov. Les mer om personopplysninger på selskapets hjemmeside under «Personvern».

_____________________________________________________________________

Kundeinformasjon

Eks. Ola Nordmann
Seks siffer. Dette finner du i mobil-/nettbanken din eller på faktura.