LOfavør forsikret billån

Med forsikret billån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen billånet.

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle. Slike situasjoner kan gjøre det mer krevende å betjene billånet, men med forsikret billån er du dekket.

Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 600.000 kroner.

Forsikret billån kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb og som ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade.

Forsikringen koster 7,7% av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. For medlåntaker dekkes kun tap av liv.

Forsikringen kan tegnes ved lån til bil, båt, mc, atv og caravan.

 

Søk LOfavør forsikret billån

Søk forsikring på eksisterende lån     

Skadeskjema