Ulike typer leasing

Det finnes ulike typer leasing. Du kan velge det som passer best for virksomhetens behov.

Leasing med full nedbetaling

Leasing med full nedbetaling innebærer at leieobjektet utgiftsføres i sin helhet over avtalt leieperiode. Sammenlignet med saldoavskrivning for eid utstyr vil dette ofte være en skattemessig fordel. 

Det er vanlig å tilpasse leieperioden til utstyrets levetid.

Leasing med gjenkjøp fra leverandør
Leasing med gjenkjøp fra leverandør gir virksomheten tilgang til nytt og godt tilpasset utstyr til kjent månedlig kostnad. Ved utløpet av leieperiode kjøper leverandøren tilbake utstyret til en på forhånd avtalt pris. Risikoen for objektsverdien ved utløpet av leieperioden flyttes med andre ord over på leverandør.

Denne avtaletypen er spesielt mye benyttet i forbindelse med leasing av vare- og personbiler.

Leasingramme 
En forhåndsinnvilget leasingramme gjør det enkelt å gjøre avtale om nytt utstyr når behovet oppstår. Virksomheten oppnår fleksibilitet også i valg av leverandør. Du står fritt til å investere når og hvor du vil, og er godt forberedt når gode tilbud dukker opp. Med forhåndsklarert finansiering har du med andre ord stor forhandlingsmakt.

Har du leasingramme hos oss forholder du deg til en aktør og får om ønskelig alle dine leiefinansieringer på en månedlig faktura - enkelt og oversiktlig!

Kalkuler og søk om leasing


Har du spørsmål?

Ta kontakt så hjelper vi deg med leasing

Nyttige lenker