Leasing

Når bruksrett er viktigere enn eiendomsrett, vil som oftest leasing være riktig finansieringsform.

En virksomhets planer og aktiviteter varierer over tid. Det samme gjør behovet for kjøretøy, maskiner og utstyr. Leasing gir virksomheten handlefrihet og enkel tilgang til finansiering av nytt utstyr.

Ved leasing velger du selv leverandør, spesifiserer ønsket utstyr og avtaler pris. Vi kjøper utstyret og du leier det fra oss for en avtalt periode. Som leietaker har du full bruksrett og er ansvarlig for vedlikehold og forsikring i leieperioden.

 


Har du spørsmål og ønsker tilbud på leasing?

Ta kontakt med din lokale bankrådgiver for veiledning og tilbud på leasing

Nyttige lenker