Fordeler med leasing

Leasing frigjør driftskapital som kan benyttes til andre formål.

Det er flere fordeler med leasing

  • Raskere skattemessig utgiftsføring
  • Enkel budsjettering og regnskapsføring (kun utgiftsføring av leie)
  • Bedre forholdstall i balansen, da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
  • Leasing binder ikke bedriftens øvrige pantesikkerheter, da objektssikkerheten vanligvis er tilstrekkelig
  • Bedre likviditet - leiekostnaden samsvarer med den tiden utstyret er i bruk og skaper inntjening
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
  • Full bruksrett til utstyret - det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd


Kalkuler og søk om leasing


Har du spørsmål?

Ta kontakt så hjelper vi deg med leasing

Nyttige lenker