Lån Kundeopplysninger Oppsummering Bekreftelse

Egenkapital:
Lån
SpareBank 1 kan ikke yte finansiering av aktiviteter som ikke er forenelig med norsk lov.

Betalingsforsikring  

Betjener lånet ved sykdom, arbeidsledighet eller permittering og innfrir lånesaldo inntil 250.000 kroner ved død eller kritisk sykdom. Se sb1finans.no/betalingsforsikring for nærmere opplysninger om betalingsforsikring.

Bekreft

Jeg bekrefter at jeg er mellom 18 og 62 år og uten kjennskap til forhold som gjør at jeg ikke kan få betalingsforsikring. Nærmere opplysninger om betalingsforsikring finnes på sb1finans.no/betalingsforsikring

Terminbeløp:  

Terminbeløp er summen av rente, avdrag og termingebyr.

1 305

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er beløpet du har søkt med tillegg av etableringsgebyr

51 250
Nominell rente p.a.: 16,50%
Effektiv rente:  

I beregning av effektiv rente inngår etableringsomkostninger samt termingebyr.

21,09%
Etableringsgebyr: 1 250
Termingebyr: 45