Lån Kundeopplysningar Oppsummering Stadfesting

Egenkapital
Lån
 

Kjøpesummen i søknaden må samsvare med beløpet som kjem fram i kjøpekontrakten.

 

Som eigenkapital inngår kontantar og/eller verdien av innbytte med frådrag av eventuelle hefte.

 

Ein bil skal som hovudregel ikkje vere eldre enn 15 år når lånet er nedbetalt. Reglar for andre køyretøy eller båt, sjå info på nettsida vår.

Betalingsforsikring  

Betener lånet i inntil eitt år ved sjukdom, arbeidsløyse eller permittering - innfrir lånesaldo inntil 750.000 kroner ved død eller kritisk sjukdom. Sjå sb1finans.no/betalingsforsikring for nærmare opplysningar om betalingsforsikring.

Bekreft

Eg bekreftar at eg er mellom 18 og 65 år og utan kjennskap til forhold som gjer at eg ikkje kan få betalingsforsikring.

Forsikringa betjener lånet ved sjukdom, arbeidslyse eller permittering - innfrir lånesaldo inntil 750 000 kroner ved død eller kritisk sjukdom.

Nærmare opplysningar om betalingsforsikring finn du på sb1finans.no/betalingsforsikring

Terminbeløp:  

Terminbeløpet er summen av renter, avdrag og termingebyr.

2 759

Lånebeløp:  

Lånebeløpet er kjøpesummen med frådrag av eigenkapital, men med tillegg av etablerings- og tinglysningsgebyr.

137 321
Nominell rente p.a.: 6,15%
Effektiv rente:  

Effektiv rente 6,43% ved min. 35% eigenkapital, lån 150.000 kroner, etableringsgebyr 2.000 kroner og løpetid 5 år. Total innbetaling 175.044 kroner.

9,59%
Etableringsgebyr: 5 000
Termingebyr:  

Termingebyret er som regel lågast ved bruk av Avtalegiro.

95
Fant ikke bilde
(Ingen båt valgt) Velg båt