Forsikret båtlån

Med forsikret båtlån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen båtlånet.

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle. Slike situasjoner kan gjøre det mer krevende å betjene båtlånet, men med forsikret båtlån er du dekket.

Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 600.000 kroner.

Forsikret båtån kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb og som ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade.

Forsikringen koster 7,7% av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. For medlåntaker dekkes kun tap av liv.

Forsikringen kan tegnes ved lån til bil, båt, mc, atv og caravan.

 

Søk forsikret båtlån

Søk forsikring på eksisterende båtlån  

 

Spørsmål ved skade:

Kontakt Cardif Skadeforsikring
på telefon 800 41 010

Copyright © Finans Midt-Norge