I feltet fakturanummer skriver du inn nummeret på fakturaen du ønsker kopi av.

Merk 1: Fakturanummer består av 7 siffer, og må ikke forveksles med kontraktsnummer som er 6 siffer.

Merk 2: Kun en faktura kan bestilles om gangen. Har du flere må du legge inn flere ganger.

I e-postfeltet skriver du inn e-postadressen som du ønsker fakturakopien tilsendt på.