Forsikret forbrukslån

Med forsikret forbrukslån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller sykemeldt dekker forsikringen forbrukslånet.

Opprettet du betalingsforsikring før 1.3.2019 - klikk her

For hovedlåntaker dekker forsikringen de månedlige lånekostnadene hvis du er

  • minst 50 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager

Ved kritisk sykdom eller dødsfall innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 750.000 kroner, forbrukslån med inntil 500.000 kroner.

Når hovedlåntaker har tegnet betalingsforsikring kan medlåntaker få tilbud om livsforsikring, se egne vilkår for medlåntaker.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring:

  • Du må være mellom 18 og 65 år.  
  • Du må ha vært fast ansatt/lærling i minimum 50 % stilling i minst 6 måneder eller selvstendig næringsdrivende. 
  • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med permittering, sykdom eller sykemelding.

Hva koster forsikringen:

Pris på betalingsforsikring regnes som en prosentsats av de månedlige lånekostnadene, og betales sammen med lånet.

  • 7,7 % av terminbeløpet på lån til bil, båt og andre kjøretøy
  • 8,75 % av terminbeløpet på forbrukslån

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned.

Vilkår hovedlåntaker

Vilkår medlåntaker

Melde inn skade:

Copyright © Finans Midt-Norge