Forsikret forbrukslån

Med forsikret forbrukslån er du trygg hvis noe uforutsett skulle skje. Skulle du bli arbeidsledig, permittert eller fullt sykemeldt dekker forsikringen forbrukslånet.

Uforutsette og vanskelig livssituasjoner kan ramme oss alle og den økonomiske hverdagen kan i slike situasjoner bli krevende. Forsikret forbrukslån gjør din hverdag tryggere.

Forsikringen dekker renter, avdrag og gebyr inntil 12 måneder per skadetilfelle, maks 13.000 kroner per måned. Ved død eller kritisk sykdom slettes all restgjeld inntil 250.000 kroner.

Forsikret forbrukslån kan tegnes av personer mellom 18 og 62 år som er i fast jobb og som ikke er kjent med forestående arbeidsledighet, permitteringer, sykdom eller skade.

Forsikringen koster 8,75% av månedlig terminbeløp inkludert gebyrer og gjelder hovedlåntaker.

Spørsmål ved skade

Kontakt Cardif Skadeforsikring på telefon 800 41 010

Copyright © Finans Midt-Norge