Forsikret usikret lån

Alvorlige og uforutsette hendelser kan ramme oss alle. For mange kan slike hendelser bidra til en tøffere økonomisk hverdag. Forsikret usikret lån bidrar til å gjøre din hverdag litt enklere og tryggere.

For hovedlåntaker dekker forsikringen de månedlige lånekostnadene med inntil 15.000 kroner hvis du er

  • minst 50 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager

Ved kritisk sykdom eller dødsfall innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 750.000 kroner, forbrukslån med inntil 500.000 kroner.

Når hovedlåntaker har tegnet betalingsforsikring kan medlåntaker få tilbud om livsforsikring, se egne vilkår for medlåntaker. 

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring:-

  • Du er mellom 18 og 65 år 
  • Du er fast ansatt eller lærling i minst 50% stilling sammenhengende siste 6 måneder
  • Du mottar ikke sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignede stønader eller erstatning
  • Du har ikke vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder og er ikke kjent med sykdom eller symptomer på sykdom 
  • Du kjenner ikke til sykdom eller symptomer på sykdom som kan føre til dødsfall eller kritisk sykdom
  • Du har ikke mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering, eller burde ha grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid

Hva koster forsikringen:

Pris på betalingsforsikring regnes som en prosentsats av de månedlige lånekostnadene, og betales sammen med lånet.

  • 7,7 % av terminbeløpet på lån til bil, båt og andre kjøretøy
  • 8,75 % av terminbeløpet på forbrukslån

Priseksempel: Betaler du 2000 kroner i måneden på billånet, koster forsikringen kun 154 kroner hver måned.

Opprettet du betalingsforsikring før 1.3.2019 - klikk her.

Vilkår hovedlåntaker

Vilkår medlåntaker

Vilkår betalingsforsikring AmTrust: