Forsikret billån Cardif

Denne siden gjelder for deg som har betalingsforsikring gjennom Cardif opprettet før 1.3.2019. Du finner skademeldingsskjemaer til venstre.

Forsikringen dekker de månedlige lånekostnadene ved

  • 100 % sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100 % ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • ved kritisk sykdom eller lånetakers død innfris lånet med inntil 600 000 kroner

Forsikringen kan tegnes av

  • kunder mellom 18 og 62 år som jobber mer enn 16 timer pr. uke
  • selvstendig næringsdrivende
  • ha vært fast ansatt/lærling eller selvstedig næringsdrivende i minst 6 sammenhengende måneder forut for inntreden i forsikringen
  • ikke er kjent med eller burde hatt grunn til å regne med permittering eller sykemelding
  • ikke er kjent med sykdom

Forsikringen koster 7,7% av månedlig terminbeløp og gjelder både hovedlåntaker og medlåntaker. For medlåntaker dekkes kun tap av liv.

Forsikringen for forbrukslån koster 8,75% av måndedlig terminbeløp og gjelder for hovedlåntaker.

Skadeskjema