Bærekraft

SpareBank 1 Finans ønsker å følge FN sine bærekraftsmål. Dette gjelder både i arbeidshverdagen og i de objektene vi finansierer. Vi stiller også krav til de forhandlerne vi samarbeider med.

Kredittpolicyen er angitt i kredittinstruksen og skal gi tydelige retningslinjer for ulike krav til virksomheter, produkter og bransjer. Det er også tatt inn særlige hensyn til bærekraft knyttet til både objekter og kunder. Det er også satt begrensninger i kredittstrategiske rammer knyttet til for eksempel biltyper med høyt utslipp av klimagasser. Bærekraft er en del av malverket for kredittvurderinger. Hvis rådgiver finner avvik knyttet til bærekraft skal risikoen samt risikoreduserende tiltak beskrives i kredittsaken.

Ansvarlig kreditt innebærer:

 • Unngå at kundene påtar seg forpliktelser de ikke kan betjene 
 • Unngå å finansiere virksomheter og objekter innenfor visse bransjer og normer angitt av kredittpolicy
 • Vurdere risiko knyttet til miljømessige påvirkninger

Vår policy er å avstå fra finansiering av følgende bransjer og virksomheter:

 • Kraftproduksjon med fossilt brennstoff
 • Utvinning av olje fra åpen gruvedrift i oljesand
 • Kraftproduksjon med kjernekraft
 • Deponering av farlig avfall
 • Virksomheter som er blitt beskyldt av myndigheter eller ikke-statlige aktører å være involvert i korrupsjon eller annen kriminell virksomhet
 • Eksport av våpen til land som omfattes av FN-sansksjoner og/eller EU tiltak eller andre våpenembargoer med hjemmel i den alminnelige norske eksportkontrolllovgivningen
 • Virksomheter som handler med stater, personer eller enheter som er i brudd med sanksjoner gitt av FN eller EU. For oppdatert oversikt se https://www.sanctionsmap.eu
 • Selskaper som er blitt beskyldt av myndigheter eller ikke-statlige aktører for å forårsake overdreven forurensing
 • Fly eller helikopter
 • Skip som benytter tungolje eller drivstoff med mer enn 3,5% svovel uten renseteknologi, såkalt scrubberteknologi

 

Les om åpenhetsloven her.